habilitacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z Zatajem wszakże, acz odznaczył się zrazu również jako współpracownik Kóniga, zaszła naonczas rzecz inna. Po skończonej ekspedycji pozostał na wyspie o dwa miesiące dłużej, niż jego mistrz ówczesny, poczem powrócił cichaczem do Szwajcarji, gdzie przez rok cały przygotowywał w tajemnicy pracę habilitacyjną dla uniwersytetu w X. Praca, o której krążyły dziwne i różnorodne słuchy wśród uczonych w Polsce i zagranicą, miała tytuł szczególny: „Serce lodów“...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Goetel, Ferdynand 1930. Serce Lodów. Powieść, wyd. trzecie, Warszawa : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.