habilitowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Problematyka dotycząca habilitacji obejmuje następujące zagadnienia: czy dokonywać ich nadal przez poszczególne uczelnie, czy też przez ponadszkolną i ogólnopolską instancję naukową, czy też wreszcie połączyć oba systemy. Zachodzi dalej ewentualność ograniczenia prawa habilitowania z poszczególnych przedmiotów do poszczególnych uczelni. W każdym razie ponadszkolna instancja naukowa ma mieć zapewnione według projektu prof. Jaroszyńskiego prawo kontroli habilitacji. Podobny problem dotyczy obsady katedr, czy utrzymać punkt -ciężkości w poszczególnych uczelniach, czy też przenieść go do ponadszkolnej instancji naukowej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻNauk - Życie Nauki (Kraków / Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.