habitowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) madzenia śląskie. Królestwo, a w dużej mierze i inne skupiska polskie na terenie Cesarstwa, to domena pracy tajnej zgromadzeń nastawionych na apostolat środowiskowy i akcję socjalną, a jednocześnie teren wielkiego rozwoju nowej formy życia zakonnego — grup bezhabitowych. Galicja skupia różne typy habitowych XIXwiecznych formacji czynnych: społeczno-charytatywnych, szpitalnych i wychowawczych. Te ostatnie, wyparte z innych zaborów rozwijają się na dużą skalę jedynie tutaj. Zabór austriacki jest również jedynym terenem, na którym obserwujemy większy rozwój nowych form życia, działalności zakonów i zgromadzeń męskich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.