habitualny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Grupa z przydawką różnicową jest gotowym znakiem, połączeniem utartym, habitualnym, zakrzepłym. Nie ma możności wyboru przydawki. Grupa stanowi zespół stały, sztywny. Powodem tego jest nie tylko mechanicznie pojęty zwyczaj, lecz również zacieśnienie się związku znaczeniowego, przesiąknięcie jednego członu znaczeniem drugiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mirowicz, Anatol 1949. O grupach syntaktycznych z przydawką, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.