habsbursko-francuski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Schyłek średniowiecza to okres, gdy w całej niemal Europie kształtuje się idea suwerennych państw narodowych, wolnych od uniwersalistycznych roszczeń cesarstwa i papiestwa, co powoduje osłabienie tych potęg. Następuje rozwój państw, które będą przez następne wieki decydować o polityce europejskiej. Konsoliduje się państwo francuskie, które zdołało w toku wojny stuletniej (1 337—1453) wyprzeć Anglików ze swego terytorium. Rozpoczyna się ekspansja Habsburgów, co przyniesie w następnym okresie (por. VI, 1) długotrwałą rywalizację habsbursko-francuską, określającą w znacznym stopniu politykę europejską, w tym również polską...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Topolski, Jerzy 1986. Zarys dziejów Polski, wyd. 2, Warszawa : Interpress
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.