habsbursko-hiszpański

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wydaje mi się, że przed królem stały dwie drogi wzmocnienia władzy: jedna, habsbursko-hiszpańska w oparciu o magnaterię, druga, w oparciu 0 szlachtę. Naturalnie, jeżeli przyjmujemy, że władza monarsza mogła się oprzeć o drobną i średnią szlachtę, to dlatego, że zdaniem naszym istniał antagonizm między szlachtą a magnaterią. Zgodzę się z kol. Baranowskim,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sieradzki, Józef (red.) 1953. Pierwsza konferencja metodologiczna historyków polskich. Przemówienia, referaty, dyskusja. T. 1, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.