habsbursko-katolicki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) na reakcji katolickiej i sojuszu z Habsburgami. W każdym wypadku te dążności monarchicznej reformy państwa prowadziły do konkretnych koncepcji polityki zagranicznej. Typowym przykładem jest polityka zagraniczna Zygmunta III, która, oparta o blok habsbursko-katolicki w Europie, miała przynieść wzmocnienie tronu wedle wzoru hiszpańskiego absolutyzmu i odzyskanie tronu szwedzkiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sieradzki, Józef (red.) 1953. Pierwsza konferencja metodologiczna historyków polskich. Przemówienia, referaty, dyskusja. T. 1, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.