hacham

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) szony do wyemigrowania za granicę przyjmuje tam islam. Stosunki zmieniają się jednak z chwilą nadania mu przez Augusta III listu żelaznego i zapewnienia sekcie opieki. W rezultacie wygrania dysputy z talmudystami i ochrzczeniu się z wody, przybrał imię Józefa, a frankiści zyskali szerokie poparcie w kraju. Za „hachamem”, tj. genialnym mędrcem, poszło wielu zwolenników goląc brody i przywdziewając polskie stroje. We Lwowie w latach 1759—60 przyjęło chrzest 514 Żydów. Ta asymilacja wyznaniowa nie dała jednak spodziewanych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Więź - Więź (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.