haczykowato

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ale najpiękniejsze i najoryginalniejsze stworzenia tej strefy, to kształtne, szybkonogie kozice (giemzy), wędrujące małemi stadkami po najbardziej odosobnionych okolicach Alp. Kozica podobna jest naogół do kozy, ale zdaleka już różni się od niej swemi czarnemi haczykowato wtył zagiętemi rożkami, poza któremi sterczą czule ruchliwe uszy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łaganowski, Stefan (zebr.) 1923. Ziemia w opisach i obrazach. Wypisy geograficzne. Cz. I, wyd. drugie, Warszawa : M. Arct
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.