haeblerowiec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na święta wielkanocne robotnicza Łódź zgotowała nam poczęstunek. Przywożono nam żywność wozami i dorożkami. Przed wielkanocnymi świętami delegaci w fabrykach dali polecenie, żeby każdy robotnik ofiarował dla strajkujących i dla ich rodzin jedno malowane jajko. Polecenie to wypełnione było w stu procentach. Każda niemal fabryka przysłała haeblerowcom kosz pięknie malowanych jajek. Spotykało się takie ozdoby, jak sierp i młot, pięść zaciśniętą, napisy „Haeblerowcy zwyciężą", „My z wami!", opaski białe i czer268...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kowalczyk, Józef, Daniszewski, Tadeusz, Kalicka, Felicja (red.) 1951. KPP. Wspomnienia z pola walki, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.