hagionimiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przedstawione przykłady ilustrują jedno ze źródeł powstawania nowych imion w obrębie antroponimii chrześcijańskiej. Powstają one z przydomków hagionimicznych przez zmianę ich funkqi. Określenia dodatkowe występujące przy tradycyjnych imionach dla dokładniejszej identyfikaq'i danej osoby lub dla jej charakterystyki tracą częściowo swój opisowy charakter i stają się samodzielnymi imionami...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Popowska-Taborska, Hanna, Duma, Jerzy (red.) 1997. Onomastyka i dialektologia. Prace dedykowane Pani Profesor Ewie Rzetelskiej-Feleszko, Warszawa : SOW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.