hajductwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) itd. — wszystkie przykłady ze słownika Doroszewskiego); wszyscy {Mahometaństwo 'wszyscy Mahometanie5 wil.); grupa {lazaroństwo 'grupa lazaronów5 Dor.); gromada (babstwo 'gromada bab5 Dor., pacholsiwo 'gromada pachołków5 warsz.); kupa (hajductwo 'kupa hajduków5 warsz., wil.); zespól {urzędnikeria 'zespól urzędników5 Dor.); korpus {admiralicja ' korpus admirałów5 Dor.); zgraja (maruderstwo 'zgrajamaruderów5 wil., Dor.); sfora {psiarstwo 'sfora psów5 Dor.) itd...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bartmiński, Jerzy, Tokarski, Ryszard (red.) 1993. O definicjach i definiowaniu, Lublin : UMCS
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.