hajty

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zywaniem w różnych aspektach jest ich bardzo dużo. Są to: - wśród używanych do wskazywania miejsca: hańdzie, hańta, hańtam, hańdzik, hajto, hańto, hańtu, hawto, hawtu, hawtuj, hawtuk, ondzie, ondziedzie, onowej, ośdzie, satu, tamykaj, tukej, tukajk, tukej, tukejk, tuki, tukiej, tutka, tutkaj, tuwędy (26); - spośród rzeczowo-osobowych: ajwten, ajwtoten, hajten, hajty, hanten, hańten, hawten, nentam, /tentu, owten, tamten, tamtenten, tamty, tatamten, tenta, tentam, tento, tentoć, tentu, toten, toto, totoj, toteż, tunen, tuten, tutentu (26); - pośród określających kierunek: dotamtąd, dotamtela, dotądka, dotądta, hajtędy, hańtędy, hańterędy, (:z)hawstela, hawtędy // jawtędy, hawtu, odnądka, od...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Blicharski, Michał, Fontański, Henryk (red.) 1999. Słowotwórstwo, semantyka i składnia języków słowiańskich. T. 1, Katowice : UŚ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikpluralia tantum

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.