halsbant

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Józef Try pucko :U8 ‘gwałtem (adv) 601 gwałtowny 725 gwardjak 264 gwardysta 274 gwardzista 274 gwarliwie 305 gwarliwy 305 gwarzyć 725 gwiaździsty 154 gwiaździe (lsg) 1 gwiznąć 213 gwoli 660 gwoźdź 87 gwoździk 202 gzems 38 gzems 39 habita (gsg) 349 hać 725 hajdamaczye 548 halsbant 725 ‘hałasny 308 hałastra 193 hałaśnie 308 hałaśny 308 hamowny 311 handel (z gen) 672 handlowny 311 hanyż 197 *hańdel 232 hara 725 haracznik 269 harap 725 harcerze (ipl) 377 harfista 274 harmonją (asg) 401 harmońja 232 hartowny 311 *hasać 725 hatłas 197 ‘haubwacht 725 hebrajski 12 * heb rej ski 12 hej 52 heraldyczny 78 herbowy 311 herbowny 311 herezją (asg) 401 ‘heroldyczny 78 ‘hetmanowy 302 hetmański 217 hetmany (npl) 365, (apl) 371 lieżha 663 historją (asg) 401 his tory a 75 historyą (asg) 401 historyja 75 historyją (asg) 401 histryon 75 Hiszpany (apl) 371 Hiszpański 217, 227 ho 663 hobój 197 hodować 193 ‘hołdownie 601 hołobla 725 ‘hołota 292 hołubiec 725 hołysz 725 hołysze (apl) 371 honorowie 596 horę 725 horodniczy 725 horodyszcze 725 Borodziej 52 ‘horpajn 725 hospodar 725 hostya 75 hostyja 75 hrabia 423 h rabini 398 hubka 725 huczno 597 hufce (ipl) 377 hufcy (ipl) 373 Hugenoty (ipl) 375 huknęli 121 hulacki 306 hulactwo 298 hulaka 306 hułan 197 ‘humoryzm 275 huragan 199 huragana (ggs) 349 hussarze (apl) 371...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Trypućko, Józef 1957. Język Władysława Syrokomli (Ludwika Kondratowicza). Przyczynek do dziejów polskiego języka literackiego w wieku XIX. [T.] 2, Uppsala : A.-B. Lundequistska Bokhandeln
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.