halucynoza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ALKOHOLIZM, nałogowe używanie alkoholu; upośledza sprawność fiz. i umysłową, zdolność myślenia krytycznego i zmysł orientacji, stając się przyczyną większości nieszczęśliwych wypadków w pracy, szczególnie wypadków drogowych; przewlekły a. prowadzi do otępienia umysłowego, zwyrodnienia psych., chorób psych, (delirium tremens, halucynoza, padaczka) i ciężkich schorzeń org. (uszkodzenia wątroby, nerek, żołądka, serca, mózgu); a. jest poważnym zagadnieniem społ.; szczególnie groźny dla młodocianych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.