heksagonit

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ferrohortonolit 147, 157 Ferropiknochloryt 327 Ferroripidolit (Fe-ripidolit) 327, 333 Ferrosalit 222, 238, 242, 250 Ferrostilpnomelan 377, 378 Ferrosylit 220, 221, 222, 223, 224, 232, 233, 243 Ferrotschermakit 281, 293 Fibrolit 139, 141 Fillipsyt 170, 171, 172, 173, 176 Flogopit 110, 209, 302, 329, 331, 356, 359, 361, 365, 367, 370, 371, 375, 376 Fluoroapatyt 91 Fluoryt 30, 110, 111, 131, 375 Fojaity 31, 32, 52, 57, 71, 74, 79, 85, 87, 115, 121, 188, 189, 192, 193, 194, 202, 204, 251, 255, 295, 300, 304, 370, 373, 428 Folidoid 352, 353, 355 Fonolity 32, 33, 52, 53, 83, 85, 121, 170, 173, 174, 175, 194, 196, 204, 251, 255, 295, 386, 427, 428, 437, 462 Forsteryt 39, 110, 147, 158, 206, 223, 279 Fosfatyzacja 94 Fosforyty 94, 95 Franklinit 25, 54 Frankolit 91, 95 Fuchsyt 360, 364 Fulguryty 58, 139 Fumarole 130, 179 Fyllity 20, 27, 176, 299, 309, 329, 334, 351, 364, 378 Fyllonity 364 G Gabra 23, 24, 25, 28, 51, 52, 53, 57, 74, 90, 93, 97, 115, 143, 148, 157, 209, 234, 238, 242, 250, 263, 280, 281, 289, 290, 313, 335, 336, 371, 373, 414, 424, 426 Gadolinit 190 Gahnit 54, 55 Galaksyt 54 Galenit 111 Gedryt 266, 268, 270, 272 Gehlenit 53, 95, 158, 182, 185, 209 Geikielit 27 Geody 61, 66, 69, 121 Getyt 22, 26, 155, 156, 163, 166, 167, 168, 319, 378 Gezy 30, 69 Gibbsyt (hydrargilit) 179 Gieseckit 84 Gips 38, 39, 129, 130, 176 Glaukochroit 158 Glaukofan 143, 181, 183, 258, 262, 263, 268, 271, 277, 281, 295, 378, 466 Glaukofanity 49, 299 Glaukonit 94, 95, 326, 333, 349, 351, 352, 356 Gleby 307, 336, 337, 341, 349 Gliny 119, 139, 307, 336, 341, 351 Gnejsy 21, 46, 50, 60, 63, 64, 65, 72, 74, 76, 86, 90, 102, 118, 127, 128, 138, 141, 142, 145, 168, 175, 184, 193, 209, 210, 218, 251, 264, 270, 290, 300, 336, 346, 351, 364, 369, 371, 373, 378, 421, 423, 424, 426, 434 Grafit 19, 162 Grafityzacja 20 Grammatyt (tremolit) 277 Granaty 39, 90, 114, 118, 143, 145, 156, 163, 184, 209, 234, 235, 242, 261, 262, 263,281,328,333,336,366, 373,378, 464 Granitognejsy 49, 63, 101, 128, 132, 193, 219, 421 Granitoidy 74, 127, 133, 138, 141, 175, 190, 192, 200, 219 Granity 24, 30, 49, 51, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 87, 90, 93, 101, 128, 131, 132, 133, 138, 157, 168, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 190, 193, 194, 196, 198, 202, 204, 210, 215, 219, 242, 250, 255, 287, 288, 289, 300, 335, 336, 346, 351, 362, 369, 373, 387, 396, 397, 398, 404, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 428, 435 Granityzacja 49, 74, 138, 215 Granodioryty 66, 101, 193, 215, 219, 272, 288, 362, 369, 373, 425, 426, 428 Granofirowe przerosty 64, 421 Granulity 48, 49, 50, 51, 54, 77, 90, 117, 118, 184, 200, 201, 209, 251, 418, 419, 426 Greenalit 312, 313, 318, 320, 326, 327 Greizeny 30, 31, 75, 101, 131, 132 Grikwaity 51 Grochowiec 147 Grospidyty 42, 51, 52 Grossular 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 114, 115, 182, 206, 209, 214, 252, 376 Grothyt 190 Gruneryt 266, 274, 288, 321 Giimbelit 350, 351 H Halit 38 Halmyroliza 346 Haloizyt 305, 338, 339, 341, 342, 344, 345, 350 Harmotom 173 Hastingsyt 271, 281, 292, 302 Hauyn 31, 32, 33, 170 Hedenbergit 52, 157, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 229, 235, 236, 237, 238, 242, 243, 246, 250, 464 Heksagonit 277 Hektoryt 343 Helicytowe wrostki 47 Heliodor 87 Heliotrop 68 Hematyt 22, 24, 26, 27, 131, 163, 165, 166, 167, 234, 242, 250, 255, 288, 298, 319, 321, 354, 372, 378, 400 Hercynit 54, 55 Hessonit 51 470 Heulandyt 171, 172...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Borkowska, Maria, Smulikowski, Kazimierz 1973. Minerały skałotwórcze, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.