hektografowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) granci z r. 1848 i 1863, zwłaszcza przebywający tam przez dłuższy czas Agaton Giller, wśród młodzieży zaś szkolnej kiełkowały pierwsze zawiązki ruchu niepodległościowego. Jako czternastoletni chłopak, pierwszy raz stanął D. przed sądem przysięgłych za hektografowanie i rozrzucanie wiersza przeciw Habsburgom, którego autorem był wywierający nań potężny wpływ starszy brat, Feliks...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.