helikalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tnagnetycznej względem głowic. Sygnał telewizyjny w postaci sygnału zmodulowanego częstotliwościowe doprowadzany jest do głowic umieszczonych na tarczy wirującej w płaszczyźnie prostopadłej lub skośnej do przesuwającej się magnetycznej taśmy wizyjnej, co umożliwia uzyskanie wymaganych prędkości względnych. W przypadku m. z zapisem helikalnym (dwugłowicowym) każda z głowic zostawia na taśmie ukośny ślad magnetyczy od górnego do dolnego brzegu taśmy; śład ten odpowiada zapisowi jednego półobrazu. Jeden całkowity obrót...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Modrzewski, Jerzy (red.) 1978. Encyklopedia techniki wojskowej, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.