helikonia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) trochę wyżej pozioma tyczka podtrzymuje ogromne liście helikonii albo 71 patioby czy też bananowca, jeśli w pobliżu jest plantacja. Pod drzewem leżą luki i strzały, a wychudzone jak szkielety psy rzucają się ze szczekaniem na przybyszów. Zresztą opinie o Indianach są sprzeczne. Czasem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mauro, Frédéric 1993. Życie codzienne w Brazylii za czasów Pedra II 1831-1889, przeł. E. Bąkowska, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.