heliobrom

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) FOTOGRAFICZNE TECHNIKI SPECJALNE, metody wykonywania pozytywów fot., pozwalające na znaczne zwiększenie indywidualnego wpływu fotografa na ostateczny wygląd obrazu; f. t. s. dzielą się stosownie do użytego materiału na: a) bromowe (metoda FOTOPOWIELACZ ELEKTRONOWY Persona, heliobrom, izohelia, izoprint, helioprint), b) chromianowe (guma, pigment, ozobrom, bromolej); poi. fotografia artyst. ma znaczne osiągnięcia w zakresie f. t. s.; niektóre zostały wynalezione przez Polaków (izohelia przez W. Romera, izoprint przez W. Chromińskiego, helioprint przez S. Sommera)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.