heliofizyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) MOUNT WILSON OBSERVATORY [mą“nt “ylsn 3bz?:rw3try], jedno z największych na świecie obserwatoriów astr., na Mt. Wilson {). = 7h52m dł. zach., <p = = 34° 13' szer. pn., h= 1742 m n.p.m.), w Kalifornii (USA); zał. 1904 przez G.E. Hale’a, pod auspicjami i z funduszów Carnegie Institution of Washington; początkowo obserwatorium heliofizyczne, od 1908 również astrofizyczne; gl. instrumenty: dwa teleskopy wieżowe do badań Słońca, teleskopy zwierciadłowe o średnicy 254cm (1917-47 największy na świecie) i 152 cm; prace z zakresu fotometrii, spektroskopii oraz pomiao' prędkości radialnych gwiazd, mgławic, galaktyk i in. oraz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.