heliofizyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Polsce nosi nazwę tomofanu. CELOMA—>jama ciała. CELOSTAT, urządzenie umożliwiające obserwację dowolnego miejsca na niebie przy użyciu nieruchomej lunety; stanowi układ zwierciadeł płaskich, z których jedno obraca się dokoła osi biegunowej (poruszane mechanizmem zegarowym), drugie zaś ustawione jest nieruchomo. Ruch zwierciadła pierwszego jest dwa razy wolniejszy od ruchu dobowego obserwowanego obiektu. C. ma zastosowanie gł. w —> heliofizyce, zwykle przy dużych instrumentach, które ze względu na rozmiary b. trudno byłoby poruszać mechanizmem zegarowym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.