heliografika

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wyznawał bowiem irracjonalną koncepcję rzeczywistości, akcentując często biologiczne wartości rozwojowe życia. Usiłował również podjąć idee socjalizmu w sztuce. Tematami jego obrazów stawała się wówczas praca robotników oraz elementy maszyn. W I. 1930—2 przeprowadzał wynalazcze eksperymenty z heliografiką, czarnobiałą techniką reprodukcyjną. W tej dziedzinie osiągnął największe i najbardziej oryginalne sukcesy. Utwory te, obok wybitnych wartości...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.