heliolityczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wczesnych dziejach Chin. W obecnej chwili te wczesne dzieje są zawsze jeszcze nader ciemne, i my patrzymy z wyczekiwaniem na chińskich badaczy i archeologów, którzy w powstających dziś nowych Chinach opracują historię własnej przeszłości z taką samą sumiennością, z jaką opracowano dzieje Europy w ubiegłym stuleciu. Bardzo dawno temu «pierwsze cywilizacje chińskie wyszły w dolinach wielkich rzek z pierwotnej kultury heliolitycznej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wells, Herbert George 1979. Historia świata, przekł. J. Parandowski, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.