heliostatyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ze względu na wprowadzenie ekscentryków, ponieważ środek kołowej orbity ziemskiej znajdował się poza Słońcem, historycy astronomii nie nazywają systemu Kopernika ściśle heliocentrycznym, ale heliostatycznym lub helioekscentrycznym. Nie rezygnuje także Kopernik z układu Arystotelesowskich sfer koncentrycznych, *ł9 Tamże, s. 207 ł 241...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.