hellenofilski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wicielem Worotnecim. Walka ideologiczna odbijająca narodowe interesy Armenii wychodzi poza ramy czysto religijnych sporów, posługując się materiałem filozoficznym z hellenistycznych źródeł, sięgając do tradycji szkoły hellenofilskiej z VI wieku. Podstawą ideologii armeńskiej były źródła religijne, jak Pismo święte, tradycja chrześcijańska, ale także antyczna filozofia przyrody z Arystotelesem na czele oraz armeńska hellenofilska tradycja Dawida Anachta. Przedstawiciele...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kuksewicz, Zdzisław 1986. Zarys filozofii średniowiecznej. Filozofia bizantyjska, krajów zakaukaskich, słowiańska, arabska i żydowska, wyd. 2, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.