heski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Bonn wr chwili właśnie, gdy <lo miasta wkraczała wojna. Na drodze do Wiednia spotkał się z wojskami heskiemi, które szły przeciw' Francji. W r. 1796 i 1797 napisał muzykę do poematów wojęnnyeh Friedberga: P i e ś ń w' y m a r s z u i do chóru palrjotycznego: „Jesteśmy wielkim I u <1 e m n i cm i e c k i m“...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rolland, Romain 1921. Beethoven, przeł. M. Zabojecka, Warszawa ; Kraków : J. Mortkowicz
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.