heterosoteriologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) logiczne różnych rei. możemy podzielić na autosoteriologicżne („samozbawcze”), głoszące, że człowiek może się sam o własnych siłach (dzięki swemu cnotliwemu życiu, dobrym uczynkom itp.) zbawić, oraz heterosoteriologiczne („cudzozbawcze”), głoszące, że do zbawienia potrzebna jest interwencja boska, „łaska boża”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Po­­niatowski, Zygmunt (red.) 1969. Mały słownik re­ligioznawczy, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.