hipereliptyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) docent uniw. i szkoły inżynieryjnej w Oslo; 1824 wykazał, że równania algebraiczne stopni wyższych niż czwarty nie dają się w ogólności rozwiązać przez —► pierwiastniki; 1826 udowodnił, że całki pewnych funkcji nie dają się przedstawić za pomocą funkcji elementarnych; doprowadziło go to do odkrycia funkcji —> eliptycznych, a następnie hipereliptycznych; uzyskał również ważne wyniki w teorii —*■ szeregów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.