hiperurbanizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) hindi (język) 22, 36, 274 hiperbola 365 hiperbrooklynizm 498 hiperpoprawne formy zob. forma hiperpoprawność 497 hiperruralizm 498 hiperurbanizm 497 historia języka zob. język historyczne językoznawstwo zob. językoznawstwo historyczny 347; zob. diachroniczny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hockett, Charles F. 1968. Kurs językoznawstwa współczesnego, tłum. Z. Topolińska, M. Jurkowski, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.