hipnagogiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Różnorodne zjawiska związane ze snem Przeżycia graniczne. Podczas zasypiania i budzenia się przeżywa się rozmaite swoiste stany subiektywne. Istnieje pewne podobieństwo pomiędzy doświadczanymi wówczas przeżyciami halucynacyjnymi, nieraz dziwacznymi, a doznaniami psychotycznymi. „Zakłócone”, bezładne przeżycia sensoryczne i afektywne związane są zapewne z procesami przełączania kontroli korowej i podkorowej. Bardzo częste są np. zakłócenia orientacji w czasie, a także halucynacje hipnagogiczne (zarówno wzrokowe, jak i słuchowe). Zapewne są one odbiciem oscylacji pomiędzy stanem snu a stanem jawy. Osoby zapytywane w takich chwałach nieraz zaprzeczają temu, że właśnie spały, albo też przeczą realności takich przeżyć. Do zjawisk podobnego rodzaju należą też przytaczane nieraz przeżycia panoramicznego przeglądu całego swego życia w sytuacjach bliskich utonięcia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cofer, Charles N., Apley, Mortimer H. 1972. Motywacja. Teoria i badania, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.