hipokorystyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Męskie hipokorystyka i pejoratywa na -a są żywą kategorią języka rosyjskiego, jakkolwiek produktywność niektórych formantów znacznie zmalała. Do nieproduktywnych zalicza się formanty -aka, -uga, uga, -yga, -ka, - uka, -sa, -xa, -oxa, -urn, -ona, -ońa\ do mało produktywnych: -la, -'aga, -aśka, -ina. Natomiast pełną żywotność wykazują: -uśka, uśka, -iśka, -eńka, -ońka, a w zakresie imion własnych również - a i -ka...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Milewski, Tadeusz, Safarewicz, Jan, Sławski, Franciszek (red.) 1963. Studia linguistica in honorem Thaddaei Lehr-Spławiński, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.