hiporeaktywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na podstawie tych wyników wysunął hipotezę, że w różnych stanach emocjonalnych wydzielanie hormonów przez rdzeń nadnerczy jest różne: u osobników hiperreaktywnych ma przeważać wydzielanie noradrenaliliny, u hiporeaktywnych — adrenaliny. Hipoteza ta jest tym bardziej interesująca, że badania z lat sześćdziesiątych XX w. wykazały istnienie w podwzgórzu neuronów wrażliwych na adrenalinę i noradrenalinę, a także na stężenie chlorku sodu i glukozy w krwi. Neurony te nazwano...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sikora, Jadwiga 1973. Obraz emocjonalności więźniów w świetle badań psychologicznych, biochemicznych i fizjologiczno-lekarskich, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.