hipowitaminoza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Autorzy starali się przystosować zdobycze laboratoryjne i doświadczalne do potrzeb lekarza praktyka, omawiając zwięźle dane kliniczne. A więc poruszone zostało zagadnienie nie tylko awitaminoz, w ścisłym znaczeniu tego słowa, ale i w szeregu hipowitaminoz, które tak często spotyka się w praktyce codziennej. Szczegółowe omówienie biochemii witaminów z uwzględnieniem metod ich oznaczenia umożliwia czytelnikowi uporządkowanie swych wiadomości w tej dziedzinie wiedzy. W rozdziale poświęconym wzajemnym stosunkom witamin i hormonów autorzy poruszają szereg ciekawych zagadnień, mających również niepoślednie znaczenie praktyczne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MedycW - Medycyna Współczesna (War­sza­­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.