histogram

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rys. 142. Wzory krzywych ilustrujących dane liczbowe: górny szereg — dwie krzywe wskaźnika głowy, wykonane metodą trapezów oraz krzywa wzrostu w szeregu rozdzielczym skumulowanym; środkowy szereg — krzywa wzrostu wykonana metodą trapezów i metodą prostokątów, czyli słupków (histogram) oraz krzywa indywidualnego szeregu (łuk Galtona); dolny szereg — diagram kolisty (dla cech niewymiernych)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Godycki, Michał 1956. Zarys antropometrii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.