histoplazmoza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) G. układowe wywoływane są przez różne gat. grzybów i atakują różne tkanki i narządy; przebieg ich może być ciężki, prowadzący nawet do zgonu; występują one najczęściej w strefach klimatu gorącego, poza tym spotyka się je sporadycznie; istnieją też niewielkie ogniska endemiczne (USA); leczenie nastręcza poważne trudności ze względu na brak swoistych leków. dobrze znoszonych przez chorych: stosuje się m.in. antybiotyk amfoterycynę. Do tej grupy g. należą: a) histoplazmoza (choroba Darlinga), wywoływana przez Histoplasma capsulatum, atakuje układ siateczkowo-śródbłonkowy i daje objawy odoskrzelowego zapalenia płuc z naciekiem wnęk (ogniska następnie wapnieją); b) kokcidioidomykoza, wywoływana przez Coccidioides immitis, występuje zasadniczo u drobnych gryzoni, rzadko u zwierząt domowych, u człowieka przebiega często łagodnie, a w stanie ostrym — z objawami kaszlu, gorączki, potów nocnych, osłabienia; c) blastomykozy: pn.amer., wywo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.