historyczno-przyjacielski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 84 RYSZARD FILAS się udział w podziale tortu reklamowego (spadek w latach 1996-1999 z 9% do nieco poniżej 7%)7 ma radio, stały się przyczyną stosunkowo skromnego zainteresowania podmiotów zagranicznych polską radiofonią. Ich zaangażowanie w tworzenie stu kilkudziesięciu nowych, niezależnych, ogólnopolskich (dwóch) lub — przede wszystkim — lokalnych stacji radiowych przyjmowało dwie formy: nazwijmy je ‘historyczno-przyjacielską’ oraz czysto komercyjną...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.