hiszpańsko-żydowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pominięty całkowicie. Po osiedleniu się wygnańców z Hiszpanii w Holandii, Turcji, Palestynie, Bułgarii, Serbii, Grecji, Włoszech, Ameryce Południowej, następnie także w Anglii, południowej Francji i Ameryce Północnej — we wszystkich tych krajach powstały sefardyjskie1 gminy żydowskie, używające specjalnego modlitewnika nusach sfarad (styl sefardyjski), pielęgnujące obyczaje Żydów hiszpańskich, strzegące czystości hebrajskiego języka liturgicznego z akcentem sefardyjskim oraz mowy potocznej Ladino (języka hiszpańsko-żydowskiego, pisanego hebrajskimi literami). W tym języku powstała bogata literatura religijna, a także świecka. Sefardim stworzyli wiele nowych modlitw, m.in. Kol Nidre, odmawianą w wigilię Sądnego Dnia (Dnia Pojednania)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Van Doren, Charles 1996. Historia wiedzy od zarania dziejów do dziś, przeł. B. Stokłosa, R. Gołędowski, Warszawa : al fine
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.