hiszpańsko-angielski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) hiszp. Królewskiej Rady Wojennej. Wydarzenie to Peeche opisał w wydanej przez siebie książce Three to one - being cm English Spanish Combat Performed by a Western Gentleman of Tavystock in Devonshire with an English Quarterstaff against three Rapiers and Pommards at Sherries in Spain in the Presence of the Dukes, Condes, Marquises and other Great Dons of Spain being the Council of War, 1626 (Trzech przeciw jednemu - czyli o zaistniałej hiszpańsko-angielskiej walce stoczonej przez pochodzącego z Zachodu dżentelmena z Tavistock w hrabstwie Devon używającego angielskie quarterstaff przeciw trzem rapierom i pijcom wina pommard w Xeres w Hiszpanii w obecności książąt, generałów i markizów a także innych wielkich panów Hiszpanii stanowiących Radę Wojenną). Liczba...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lipoński, Wojciech 1987. Humanistyczna encyklopedia sportu, Warszawa : Sport i Turystyka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.