holendersko-niemiecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) roblem stworzenia poprawnej- polskiej terminologii morskiej był już przed wojną doniosłym i palącym zagadnieniem. Sądzę, że lepiej byłoby stworzyć na razie polskie słownictwo morskie mniej doskonałe, a potem stale je uzupełniać i poprawiać, niż czekać latami na idealne. Przez ten czas bowiem, młody narybek morski może zupełnie niepotrzebnie przyswoić sobie tę obrzydliwą holendersko-niemiecką gwarę marynarską, która wcale nie jest międzynarodowym językiem marynarzy, jak to sobie niektórzy naiwnie wyobrażają. Jest pewna znikoma ilość „międzynarodowych“ terminów, których pisownia lub wymowa jest podobna, jak np. kil, maszt, reda i t. p., jednakże gros terminów angielskich czy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PMorsk - Przegląd Morski (Gdynia)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.