homelski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rosjanie grupują się głównie w miastach, gdzie tworzą 4,9% ogółu ludności. Wśród ludności wiejskiej jest ich 2,3%. Są to głównie dawne osady starowierców, którzy w XVI i XVII stuleciach opuścili Rosję, uciekając przed prześladowaniami religijnemi, i schronili się pod opiekuńcze skrzydła Rzeczypospolitej Polskiej. Najwięcej jest ich w Homlu i okręgu homelskim...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.