homodystrybucja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lacji mereologicznej T poprzedzania w czasie. Podstawowe jednostki struktur liniowych to słowa. Podaje się jednak również definicje takich pojęć algebraicznych, jak np. kontekst i dystrybucja (homodystrybucja, dystrybucja komplementarna) , które mogą być stosowane nie tylko dla słów, lecz również dla wyrazów, mogących być składnikami „nieciągłymi" ...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pogonowski, Jerzy, Zgółka, Tadeusz (red.) 1990. Struktura logiczna rozumowań lingwistycznych. Praca zbiorowa, Poznań : PTPN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.