honorarium

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dzieł elementarnych, przez wyznaczenie odpowiednich honorariów za prace, które mu w przedmiocie tym nadsyłane” będą, i przez ogłoszenie takowych własnym kosztem.“ I pierwotny wniosek i następnie bliżćj w szczegółach wyłuszczona uchwała, pozostały dotąd tylko życzeniem. Czas więc wielki, aby nową zachętę i popęd dać temu zamiarowi, zwłaszcza że tym sposobem utoruje się szerszy gościniec odczytom naukowym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.