hornblenda

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) młodsze państwo roślin *. Sjenit3 od wielu geognostów nazwany młodszym granitem, dlatego, że ze wszystkich pierwiastko wy cli skał najpóźniej zostął utworzony, składa się z ziarn feldspatu1  2 3 i amfibolu (hornblendy); ten ostatni ciemno-zielonym kolorem, postacią i większą miękkością lepiej jeszcze, niżeli szerl, roślinną wyobraża naturę. — Werner 4 na oko pokazał przejście granitu przez gnejs i góry łupkowe do piaskowca i węgla ziemnego, — a tern samem do wegetacji. Wreszcie zważywszy przej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mochnacki, Maurycy 1923. O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym, Kraków : Nakł. Krakowskiej Spółki Wydawniczej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.