horodelski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Polska liczyć się musi z tern, iż Jagiellonowie mają prawo dziedziczne do Litwy, że więc Litwa może się oderwać, o ileby w Polsce kogo innego królem wybrano. By zapewnić wspólność tych państw, przychodzi do szeregu unii w latach 1401 (wileńska), 1413 (horodelska), 1432 4, 1499 (wileńska), 1501 (mielnicka). Unie te głoszą jako zasadę łączność obu państw, a więc też wspólny wybór króla. Jedynie mielnicka jeszcze stara...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kutrzeba, Stanisław 1912. Historya ustroju Polski w zarysie. T. 1, wyd. 3, Lwów : Księgarnia Polska B. Połonieckiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.