hukanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ys Piękniejszą jeszcze strażci w puszczach Kadziwiłłowskicb. Wesoło tu i ochoczo, panua Auua piosenki śpiewa przed swym „ter rnodurn kawalerem Zabczycem, a na tle kniei pięknie rysuje się postać czerstwa podłowczego Bielewicza. Z rana po lesie rozlegają się piosenki i hukania „synków podłowczego: ho! ho! kot! kot! tu! tu! a pieski tak grają i zawodzą, że aż echo płynie z polany na polanę*...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zyndram-Kościałkowska, Wila 1907. Szkice literackie. I. Ignacy Chodźko, Warszawa : Druk. Ed. Nicz i S-ka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.