hungarystyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wydawnictwo Lingvistidki radovi Instituta za hungarologiju jest organem naukowym Instytutu Hungarystyki w Nowym Sadzie. Cykl prac pt. Kontrastivna gramatika srpskohrvatskog i madjarskog jezika ma w założeniu cel praktyczny, jak mówią we wstępie autorzy. Efekty tych prac służyć mają jako pomoc i wskazówka przy nauce konfrontowanych języków jako obcych oraz przy opracowywaniu podręczników. Potrzeba prowadzenia badań kontrastywnych serbsko-chorwackiego i węgierskiego wynikła częściowo ze specyficznej bilingwistycznej sytuacji w Vojvodinie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.