hydrobutyl

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) hydrobutyl /Prz. 81/28/ ’materiał izolacyjny* /Aa/, „Hydrobutyl - to nazwa nowego materiału izolacyjnego, który produkuje zjednoczenie »Silikat« w Tallinie,0 składzie i przeznaczeniu materiału można sądzić na podstawie samej Jego nazwy »hydro*, że służy do izolacji konstrukcji podwodnych, zaś butyl wskazuje na Jego pochodzenie od polimeru butylokauczuku,na bazie którego został zrobiony hydrobutyl"; ros gidrobutił, /1/...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bielecka-Latkowska, Janina 1987. Rosyjskie zapożyczenia leksykalne we współczesnym języku polskim w świetle materiałów słownikowych i prasy po­wo­jennej (1945-1985), Kielce : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.