hydrostatyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) HR. JAN DZIAŁYŃSKI z KÓRNIKA, na czterechsetną rocznicę urodzin Kopernika, następujące dzieła ogłosił drukiem i kosztem swoim: Wykład Hydrauliki wraz z teoryą machin wodnych, poprzedzony wiadomościami wstępnemi z hydrostatyki i hydrodynamiki, przez pp. Feliksa Kucharzewskiego i Wł. Klugera, Inżynierów dyplomowanych szkoły Dróg i Mostów w Paryżu. Paryż, 1873, stron LVI i 1018. Figur w texcie 110...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polkowski, Ignacy 1873. Żywot Mikołaja Kopernika, wyd. 2, Gniezno : Druk. J. B. Langiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.