hylozoistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) J.R. Robinet (1735-1820) nawiązywanie do materialistycznej fizyki Descartes’a i przezwyciężenie kartezjańskiego dualizmu na gruncie materialistycznym; materializm mechanistyczny; teoria człowieka jako szczególnego rodzaju ożywionej maszyny; ateizm ateizm; materializm o orientacji przyrodniczej wykraczający poza interpretację mechani-styczną; próby uogólnienia zdobyczy przyrodoznawstwa, prowadzące do zalążków idei ewolucji; tendencje hylozoistyczne; empiryzm i sensualizm; powiązanie dociekań przyrodniczych i tez matcrialistycznych z problematyką moralną; w estetyce — koncepcja mieszczańskiego realizmu ateizm i antyklerykalizm; systematyczny wykład materializmu mechanistycznego; przyroda jako materialna całość rządząca się zasadami determinizmu i celowości; społ. koncepcja natury lu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.